MATEX LTD.

MATEX, Türkiye ve Endonezya'daki yüksek potansiyelli bakır ve kömür projelerine odaklanmış bir araştırmacı firmadır. MATEX, ekonomik mineral ve kömür yataklarının keşfinde uzmanlaşmıştır. Mineral sistemlerin varlığını değerlendirmek için zemin temelli ve havadan jeofizik, jeokimyasal yöntemler gibi önde gelen ileri teknikleri uygulamaktadır.

MATEX öncelikle Doğu Anadolu'daki bakır yataklarına odaklanmakta ve Endonezya Sumatra’da bulunan JORG standartlarındaki kömür yataklarını araştırmaktadır. MATEX ayrıca uzun ömürlü operasyonları gerçekleştirmeye yardımcı olacak stratejik fırsatlar bulmaya odaklanmıştır ve kendini, Türkiye'de sektörün büyümesine katkıda bulunmak üzere konumlandırmıştır. 

MATEX'in Stratejileri

Gelişim seçeneklerini değerlendirmek

için ön fizibilite çalışmaları yapmak,

Gerekli izinleri ve

onayları almak,

Türk bakır rafinerilerine

satışı planlamak.

Altyapıların yakınında kurulmuş

ekonomik bakır kaynaklarını belirlemek,

Madencilik faaliyetlerine

başlamak,

Potansiyel ortak girişim

partnerlerine sunmak,

Proje Geliştirme

MATEX, birçok projeyi ekonomik farkındalıkla aşama aşama ilerletmektedir. MATEX olarak, Türkiye’nin doğusunda yer alan bakır yataklarının

gelecekteki faydalarından umutluyuz.

MATEX, ister ortak girişim olsun isterse doğrudan edinme yoluyla olsun yeni iş fırsatları için kaynaklar sektörünü aktif olarak araştırmaktadır.

MATEX, nakit üreten varlıkların sürdürülebilirliğinin devam eden arama faaliyetini finanse etmesi ve değer oluşturması vasıtasıyla uzmanlığını üretim senaryolarına dönüştürmeye kararlıdır. Bu nedenle MATEX, sondaj potansiyeli ile üretim altyapısı ve / veya kısa vadeli maden geliştirme seçeneklerinin karşılaştırıldığı terkedilmiş arazileri araştırır. Türkiye genelindeki benzer durumları daima araştırır.  

Projelerimiz

Sumatra

Termal Kömür Projesi

- Endonezya -

• Sumatra’da 4850 hektarlık imtiyaz alanı.

• Block 9 Asset IUP (Izin Usaha Pertambangan) üretim

   lisansı tamamlandı 5,000– 5,700 Kcal/kg arasında

   kömür kalitesi.

Bu tarz alt bitümlü kömürlerin nem oranı genelde yüksektir (30-45% toplam nem) fakat son derece düşük kül ve çok düşük kükürt içermesi (<5% ve <0.5% sırasıyla) bu kömürleri harmanlanarak kullanılmak veya Hindistan ve Çin gibi ülkelerdeki yeni nesil santral kazanlarının beslenmesinde kullanılmak için ideal yapar.

Kömür yatağı Muara Enim ve Air Benakat oluşumları, Blok9’un yüzeyindeki 15 mostra ve tarihi sondaj (12 kuyu) sonucu tespit edilmiştir.

Muara Enim oluşumu Blok 9’un imtiyazlı alanının 2.005ha (% 40)’ını ve Blok 8’in imtiyazlı alanının 1,533ha (35%)’ini kapsamaktadır.

Karot ve mostra numuneleri ortalama 5,300 - 5,700 kcal / kg arasında bir kalorifik değer ve 0.059–1.04% (adb) arasında kükürt miktarı göstermektedir ki bu da yakınındaki kömür madeni üretimi ile de tutarlıdır.      

sm1.jpg
sm2.jpg
sm3.jpg
sm4.jpg

2017’de MATEX’e Grup IV. arama ruhsatı verilmiştir. Arazi Bitlis’te, Bitlis de Türkiye’nin doğusunda yer almaktadır. Ortalama 1545 metre yüksekliğe sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgede yüksek dağlar bulunmaktadır. Limana olan uzaklık 566 metre ile 767 metre arasında değişmektedir. Kara ve hava taşımacılığı proje bünyesinde sağlanmıştır.

Bakır madenciliği bölgesindeki Bitlis’in hidrotermal kökenli oluşum olması muhtemeldir. Bakır cevheri kuvars ile ilişkilidir. Bakır cevherinin oluşumu ayrıca çevrede gözlenen mineraller ve demir ile de ilişkilidir. Cevher, esas olarak kırık hattının etkisine göre yönetilir. Yüzeyden başlayan cevherleşme dibe doğru sürmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havadan Gravite Manyetik Anomali Haritası ile bölgenin genel potansiyeli açığa çıkarıldı. Ruhsatlı alanları ve çalışmanın havadan Gravite Manyetik Anomali Haritasını kapsayan Bitlis Bakır Projesi yürütülmüş ve genel mineralize yapı ortaya çıkarılmıştır.

Bitlis

Bakır Projesi

- Türkiye -

bl1.jpg
bl2.jpg
bl3.jpg